Tomasz Misiak

Jest absolwentem 5-letnich studiów magisterskich z zakresu psychologii. Ukończył studia podyplomowe związane z diagnostyką psychologiczną uprawniające do przeprowadzania holistycznej diagnozy funkcjonowania człowieka w obszarze inteligencji, osobowości, nastroju oraz funkcji poznawczych. Obecnie jest w trakcie 4-letniej specjalizacji klinicznej z neuropsychologii oraz przygotowania rozpoczęcia studiów doktoranckich. Realizuje terapię Neurofeedback. Stale rozwija swoją wiedzę i doświadczenie, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach zarówno w kraju jak i zagranicą.

W swojej praktyce stawiam na jak najlepsze wykorzystanie wiedzy eksperckiej oraz jakość relacji terapeutycznej z pacjentem. Celem realizowanej przeze mnie pracy jest zapewnienie jak najszerszej, specjalistycznej opieki dla osób z chorobami psychiatrycznymi. Współpracuje z różnego rodzaju specjalistami z zakresu medycyny (neurolog, psychiatra, geriatra) tak, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą pomoc. W skład działań, które można zaproponować chorym są zarówno metody farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne. Te drugie opierają się na stymulacji funkcji poznawczych, psychoterapii, wsparciu psychologicznym, ustaleniu właściwej diety, edukacji o chorobie i postępowaniu w sytuacjach trudnych.

Pracuję z dziećmi, osobami dorosłymi oraz seniorami. Szczególną częścią moje aktywności zawodowej jest praca z osobami zmagającymi się z chorobami demencyjnymi, w szczególności z chorobą Alzheimera. Zajmuję się diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną osób chorych na demencję, wspieram i edukuję opiekunów, prowadzę warsztaty oraz grupy wsparcia. Realizuję również szkolenia dla personelu prywatnych i państwowych Domów Opieki. Zajmuję się również popularyzowanie wiedzy o chorobach demencyjnych. Jestem autorem merytorycznym projektu „ALZHEIMER I JA - RAZEM ZROZUMIEMY” oraz webinarów na temat chorób demencyjnych. Oba projekty były realizowane dla Fundacji „KTO TO - zrozumieć Alzheimera” z Opola, z którą współpracuję.

Na co dzień można mnie spotkać we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim, w którym pracuję jako rater przy ocenie psychologicznej pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych nowych leków przeciwko chorobie Alzheimera.

Skorzystaj z konsultacji

Poznaj nas zespół i umów się na wizytę.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz przyjść do gabinetu,
to wybierz opcję spotkania on-line.

Script logo